ครวญTracked by Histats.comฟังก์ชั่นดนตรี :: :: ConTrol Bar

ดาวน์โหลดดนตรี :: Click Here :: DownLoad MiDi

โฆษณา 1,200บาท/ปี - ติดต่อ ด่วน 086-9441314 E-Mail yakyai2003@yahoo.com
เมื่ออยู่ริม ฝั่ง ชล ฉันยล ทุกยาม เย็น พักในร่มเงา ไม้เอน
ฉัน มอง เห็นนก บินกลับรัง ตะวันใกล้จะ ลับ แล้ว
เห็นเรือแจว อยู่ ริม ฝั่ง เฝ้าแต่ครวญ แต่ครวญครวญหา น้ำตา หลั่ง
จึงร้องสั่ง อา ลัย
..เฝ้าแต่ครวญ สั่งคำ แม้เรือ ลอยลำ ไป
พบคนที่เคยซึ้งใจ ขอเรือ นำเธอมาให้ที
ตะวันใกล้จม แผ่นน้ำ สายชลงาม ดังกำ มะหยี่
โอ้ว่าดาว ว่าดาวดวงนี้ แสงพลันริบหรี่
คงริบหรี่ เช่น เรา
ดนตรี
..เฝ้าแต่ครวญ สั่งคำ แม้เรือ ลอยลำไป
พบคนที่เคยซึ้งใจ ขอเรือ นำเธอมาให้ ที
ตะวันใกล้จมแผ่นน้ำ สายชลงาม ดังกำมะหยี่
โอ้ว่าดาว ว่าดาวดวงนี้ แสงพลันริบหรี่
คงริบหรี่ เช่น เรา.....