18ฝนTracked by Histats.com
ฟังก์ชั่นดนตรี :: :: ConTrol Bar

ดาวน์โหลดดนตรี :: Click Here :: DownLoad MiDi

โฆษณา 1,200บาท/ปี - ติดต่อ ด่วน 086-9441314 E-Mail yakyai2003@yahoo.com
อาจจะมี บางทีฉันดูสับสน มีใครบ้างไหมสักคน
ยอมทนรับฟังเรื่องราว บ้านที่มี บางทีก็เหมือนไม่มี
มันคือนรกดีดี บางทีฉันก็ปวดร้าว
เฝ้าอิจฉา ดูใครเขาพร้อมครอบครัว
ทำไมฉันมีแต่ตัว หวาดกลัวไม่รู้เรื่องราว
รู้บ้างไหม ในหัวใจ มันร้องหาใครสักคน
คอยปรึกษา คอยเข้าใจ ไม่ขอมากไปกว่านี้
18ฝน 18หนาว มันร้าวในใจสิ้นดี
อย่าลืมฉัน อย่าเดินหนี วันนี้ หัวใจสับสน
ดนตรี
เกิดกำแพง กำแพงที่มองไม่เห็น ปิดใจฉันแสนจะชาเย็น 
เหมือนไม่มีจิตใจ เกิดปัญหา ปัญญาก็มีแค่นี้
ผ่านฝนแดด18ปี เป็นทางแยกอันตราย
อาจจะเหมือน อนาคตฉันไม่มี
ใครใครเขามอง ไม่ดี แต่ใครจะรู้ข้างใน
รู้บ้างไหม ในหัวใจ มันร้องหาใครสักคน
คอยปรึกษา คอยเข้าใจ ไม่ขอมากไปกว่านี้
18ฝน 18หนาว มันร้าวในใจสิ้นดี
อย่าลืมฉัน อย่าเดินหนี วันนี้ หัวใจสับสน
รู้บ้างไหม ในหัวใจ มันร้องหาใครสักคน
คอยปรึกษา คอยเข้าใจ ไม่ขอมากไปกว่านี้
18ฝน 18หนาว มันร้าวในใจสิ้นดี
อย่าลืมฉัน อย่าเดินหนี วันนี้ หัวใจสับสน
รู้บ้างไหม ในหัวใจ มันร้องหาใครสักคน
คอยปรึกษา คอยเข้าใจ ไม่ขอมากไปกว่านี้
18ฝน 18หนาว มันร้าวในใจสิ้นดี
อย่าลืมฉัน อย่าเดินหนี วันนี้ หัวใจสับสน .