ความทรงจำ - แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตรTracked by Histats.com
ฟังก์ชั่นดนตรี :: :: ConTrol Bar

ดาวน์โหลดดนตรี :: Click Here :: DownLoad MiDi

โฆษณา 1,200บาท/ปี - ติดต่อ ด่วน 086-9441314 E-Mail yakyai2003@yahoo.com
ความทรงจำ - แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร-
..ดนตรี..(B).
บางคราว ยังเหมือน ว่าเธอ อยู่ตรงนี้
เรื่องราว ที่ดี ก็ยัง ฝังใจ บางความทรงจำ เก่าเก่า
ก็ยัง งดงาม ไม่คลาย กระจ่างอยู่ ข้างใน
เมื่อไหร่ ที่คิด ขึ้นมา บางที ยังคิด ว่าเธอ อยู่ที่ไหน
แล้วเคย หรือไม่ ที่คิด เหมือนกัน 
คิดถึง เรื่องราว เก่าเก่า แล้วยัง ทบทวน ถึงมัน
สิ่งดีดี กับคืน แหละวัน ของฉัน และเธอ
แหละยัง คง ยิ้ม ยิ้มทั้ง น้ำตา 
ที่ผ่าน ไปแล้ว ไม่หวน คืนมา ก็ ไม่เสีย-ดาย
แค่เพียง คิดถึง ว่าเคย ได้มี บางครั้ง ก็ยัง ชื่นใจ
แม้จะมี เก็บไว้ แค่ความ ทรงจำ 
อยากเก็บ เอาไว้ แค่เพียง สิ่งดีดี
ถึงวันนี้ มี แต่ความ เหงาใจ
ถึงแม้ ว่า เรา จะห่าง แยก คน-ละทาง ที่ไป
ก็เป็นเพียง แค่ความ สุขใจ เมื่อคิด ถึงเธอ
ดนตรี
(คิดถึง เรื่องราว เก่าเก่า) (แล้วยัง ทบทวน ถึงมัน)
แหละยัง คง ยิ้ม ยิ้มทั้ง น้ำตา
ที่ผ่าน ไปแล้ว ไม่หวน คืนมา ก็ ไม่เสีย-ดาย
แค่เพียง คิดถึง ว่าเคย ได้มี บางครั้ง ก็ยัง ชื่นใจ
แม้จะมี เก็บไว้ แค่ความ ทรงจำ 
อยากเก็บ เอาไว้ แค่เพียง สิ่งดีดี
ถึงวันนี้ มี แต่ความ เหงาใจ
มีเพียงบางครั้ง ที่อาจ จะยัง สงสัย
ว่าเธอเอง จะเคย บ้างไหม ที่คิด เหมือนกัน
ว่าเธอเอง จะเคย บ้างไหม ที่คิด เหมือนกัน.