นึกเสียว่าสงสาร

Song Menu


Tracked by Histats.com
ฟังก์ชั่นดนตรี :: :: ConTrol Bar

ดาวน์โหลดดนตรี :: Click Here :: DownLoad MiDi

1,200 B/M - Tel: 086-944-1314 E-Mail yakyai2003@yahoo.com
  เพลง นึกเสียว่าสงสาร ศิลปิน อ้อย วงกระท้อน
ถาม ว่ารักแค่ ไหน นับเม็ดทราย ท้องทะเล ก็รู้
ลมหาย ใจ ที่มีอยู่ คือความ คิดถึงจาก ฉัน
ถาม จะเจ็บแค่ ไหน หากเธอไป รักใคร สักวัน
ก็ลองนับ ดูสาย ฝนพรำ นั่นคือ น้ำตาจาก ใจ
ก็เลยอยาก ให้รู้ ก็เลยอยาก ให้เห็น
ก่อนจะทำ ร้ายกัน กว่านี้ เพราะโลกนี้ มีเธอ
เพียง คนเดียว ฉันจึง เสียเธอ ไม่ได้
ถ้าเธออยาก ทำร้าย ก็เชิญ อย่าเดิน หนีไป จากฉัน
นึกเสียว่า สงสาร อย่าลงทัณฑ์ ด้วยการลา จาก
...Music.........
....ถาม กันสักกี่ ครั้ง ก็ยัง บอกเธอ อย่างนี้
ฟ้า ทุกวันเปลี่ยน สี แต่ฉัน ไม่เคยเปลี่ยน ใจ
ก็เลยอยาก ให้รู้ ก็เลยอยาก ให้เห็น
ก่อนจะทำ ร้ายกัน กว่านี้ เพราะโลกนี้ มีเธอ
เพียง คนเดียว ฉันจึง เสียเธอ ไม่ได้
ถ้าเธออยาก ทำร้าย ก็เชิญ อย่าเดิน หนีไป จากฉัน
นึกเสียว่า สงสาร อย่าลงทัณฑ์ ด้วยการลา จาก
นึกเสียว่า สงสาร อย่าลงทัณฑ์
ด้วยคำ ว่าลา ก่อน