บุพเพสันนิวาส-สุนทราภรณ์

Song Menu


Tracked by Histats.com

ฟังก์ชั่นดนตรี :: :: ConTrol Bar

ดาวน์โหลดดนตรี :: Click Here :: DownLoad MiDi

1,200 B/M - Tel: 086-944-1314 E-Mail yakyai2003@yahoo.com
  บุพเพสันนิวาส ( Bb ) สุนทราภรณ์ !ประพันธ์ สุนทรจามร
เมื่อคิดให้ดีโลกนี้ประหลาด
บุพเพ สันนิวาส ที่ประสาทความรักภิรมย์
คู่ใคร คู่เขา รักยังคอย เฝ้าชม คอยภิรมย์ เรื่อย มา
ขอบน้ำขวางหน้า ขอบฟ้าขวางกั้น
บุพเพยังสรรค์ประสบ ให้ได้สบ พบรักกันได้
ห่างกัน แค่ไหน เขาสูงบัง กั้นไว้ รักยังได้ บู ชา
ความรัก ศักดิ์ศรี รักไม่มี พรหมแดน รักไม่มี ศาสนา
แม้นใคร บุญญา ได้ ครอง กันนา พรหม ลิขิต พาชื่นใจ
รักเหมือนโคถึก ที่คึกพิโรธ ความรักเช่นนั้นให้โทษ
จะไปโกรธ โทษรักไม่ได้ ไม่ใช่บุพเพ สันนิวาส แน่ไซร้
รักจึงได้ แรม รา
(ดนตรี
ความรัก ศักดิ์ศรี รักไม่มี พรหมแดน รักไม่มี ศาสนา
แม้นใครบุญญา ได้ครองกันมา พรหม ลิขิต พาชื่นใจ
รักเหมือนโคถึก ที่คึกพิโรธ
ความรักเช่นนั้นให้โทษ จะไปโกรธ โทษรักไม่ได้
ไม่ ใช่ บุพ เพ สันนิวาส แน่ไซร้ รักจึงได้ แรม รา.